Pentru Fundația Civitas, MKOR a oferit servicii de consultanță pentru mai multe proiecte, pe durata a doi ani. Prin natura programului desfășurat de Fundația Civitas, fiecare proiect a urmărit înființarea unei afaceri sociale cu beneficiari din rândul persoanelor defavorizate.

​Cu ajutorul serviciilor MKOR, dedicate nevoilor specifice ale proaspeților antreprenori, afacerile sociale s-au bucurat încă de la început de beneficiile gândirii strategice.

Iată, pe scurt, detalii despre fiecare proiect la care am lucrat.

Proiecte de cercetare derulate de MKOR pentru Fundația Civitas


Asociația Co-PET

competitive-intelligence-asociatia-co-pet

Pentru Co-PET, am realizat un studiu de piață complet, chiar înainte de lansarea pe piață, urmat de dezvoltarea unei strategii de marketing.

Studiul de piață a inclus analiza generală a pieței de servicii de curățenie profesională la nivel național, trenduri, precum și cercetarea principalilor competitori identificați.

Pentru analiza concurenței, am realizat un scenariu de mystery shopping B2B, în cadrul căruia am abordat cinci companii regionale în calitate de clienți misterioși. Indicatorii urmăriți au fost viteza de reacție la cererea de ofertă a unui nou client, servicii, garanții, prețuri, flexibilitatea și transparența ofertei, etc.

Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația Co-PET urma să își desfășoare activitatea.

Profilul clienților a fost identificat în urma unor interviuri telefonice structurate. Acestea au avut ca obiectiv identificarea organizațiilor interesate de colaborarea cu un furnizor de servicii de curățenie profesională.

Strategia de marketing creată în urma studiului a propus o poziționare față de competitorii existenți ai Asociației. Strategia de marketing a propus un buget complet de marketing, împreună cu planul de acțiuni, obiectivele pentru această perioadă și indicatorii de performanță. În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic.

Recomandările noastre au vizat:

 • acțiunile de marketing
 • comunicare și vânzări
 • parteneriate strategice

Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

Despre Asociația Co-PET

Asociația Co-PET este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială.

Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi servicii de curățenie profesională. În calitate de SES, Co-PET înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată

 • Cluj-Napoca

Metodologie utilizată


Ligneus Construct

studiu-piata-case-modulare

Pentru Ligneus Construct, am realizat un studiu de piață complet, chiar după lansarea pe piață.

Studiul de piață a inclus analiza generală a pieței de case modulare și pasive la nivel internațional (cu focus pe Franța, Germania și Marea Britanie), trenduri, precum și analiza principalilor competitori identificați, din cele trei state.

Pentru analiza concurenței, am realizat un scenariu de competitive intelligence, în cadrul căruia am abordat câte o companie din fiecare din cele trei state, în calitate de clienți misterioși (de la cererea de ofertă pe baza unui proiect arhitectural, până la negocierea ofertelor primite).

Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în cele trei state vizate de către Ligneus Construct pentru extinderea activității.

Pentru fiecare dintre țările vizate, am efectuat un set de chestionare online cu potențiali clienți pentru case modulare (persoane care au în plan achiziționarea sau construcția unei clădiri în următorul an calendaristic). Răspunsurile au relevat nevoile din piață, precum și disponibilitatea potențialilor clienți de a lucra cu un producător român sau mai degrabă cu un producător local.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere al strategiei de marketing. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice. Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Ligneus Construct

Ligneus Construct este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială.

Domeniul de activitate este acela de a construi case modulare din lemn, acesta fiind unul dintre cele mai noi trenduri în materie de construcții. În calitate de SES, Ligneus Construct înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată

 • Germania
 • Franța
 • Marea Britanie

Metodologie utilizată

 • Desk research
 • Metode de Competitive intelligence
 • Chestionare online

AMPLU – Asociația pentru Marketingul Produselor Locale

studiu-fundatia-civitas-amplu

Pentru AMPLU – Asociația pentru Marketingul Produselor Locale, am realizat un studiu de piață complet, chiar la lansarea pe piață, urmat de o strategie de marketing pentru 2015-2016.

Studiul de piață a presupus analiza generală a pieței de ambalaje la nivel național, trenduri, precum și analiza principalilor competitori identificați.

Pentru analiza concurenței, am realizat un scenariu de competitive intelligence, în cadrul căruia am abordat trei companii locale în calitate de clienți (de la etapa de cerere de ofertă, până la întâlniri și negocierea ofertelor primite). Am urmărit viteza de reacție la cererea de ofertă a unui nou potențial client, dacă există sau nu un account manager dedicat, comandă minimă, prețuri, flexibilitatea ofertei, etc.

Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația AMPLU urma să își desfășoare activitatea.

Profilurile clienților potențiali au fost identificate în urma unor interviuri telefonice aprofundate, care au avut ca obiectiv identificarea organizațiilor interesate de colaborarea cu un furnizor de servicii de ambalare.

Strategia de marketing creată în urma studiului a propus poziționarea Asociației în contextul pieței. Aceasta a propus un buget complet de marketing, împreună cu planul de acțiuni pentru perioada 2015-2016, obiectivele pentru această perioadă și indicatorii de performanță.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice.

Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate. La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația AMPLU

Asociația AMPLU este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială. Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi servicii de ambalare și de marketing specifice producției din IMM-uri sau a altor structuri similare ca dimensiune economică. În calitate de SES, AMPLU înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată:

 • România, Cluj-Napoca

Metodologie utilizată

 • Desk research
 • Metode de Competitive intelligence
 • Interviuri în profunzime

Miere de Câmpie

studiu-piata-strategie-marketing-miere

Pentru cooperativa Miere de Câmpie, MKOR Consulting a efectuat un studiu de piață care a vizat oportunitățile oferite de piața din Transilvania pentru produsele din miere, pentru diferite unități de stocare, respectiv soiuri de miere.

Pe baza acestui studiu de piață, am creat o strategie de marketing pentru 2016, vizând intrarea pe piață și promovarea produselor Cooperativei, pe durata întregului an.

Miere de Câmpie este o cooperativă agricolă înfiinţată în anul 2014 la iniţiativa a 10 apicultori din Câmpia Transilvaniei (nord-estul judeţului Cluj) şi a Fundaţiei Civitas, cu sediul în localitatea Sic, comuna Sic.

În cadrul acestui proiect a fost vizată atât piaţa locală, cât și cea naţională.

despre-studiu-miere-de-campie
Miere de Campie – Despre Noi

Studiul efectuat a constat în două etape:

 • Interviuri telefonice cu potențiali clienți ai cooperativei, cu scopul de a determina disponibilitatea acestora de a achiziționa produse din miere;
 • Chestionare cu consumatorii finali de miere din mediul urban, cu scopul de a identifica obiceiurile de consum ale acestora privind produsele apicole.

Proiectul a vizat identificarea principalelor trenduri de consum de pe piaţa de miere şi produse apicole din România.

Pe baza rezultatelor obţinute din cercetarea secundară şi din aplicarea interviurilor și chestionarelor, am dezvoltat pentru Miere de Câmpie o strategie de marketing ce vizează consumatorii, clienţii B2B şi preţurile practicate pe piaţă.

Despre Cooperativa Miere de Câmpie

Cooperativa Miere de Câmpie este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială.

Domeniul de activitate al Cooperativei este acela de a oferi produse din miere și derivate. În calitate de SES, CMDC înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piaţa vizată:

 • România

Metodologie utilizată:

 • cercetare secundară (rapoarte europene, studii pe consumatori la nivel european şi naţional, statistici INSSE)
 • chestionare (consumatori finali), aplicate faţă-în-faţă
 • interviuri structurate (potenţiali clienți B2B), aplicate telefonic

Asociația Textilia

studiu-piata-produse-brodate-textilia

Pentru Asociația Textilia, am realizat un studiu de piață complet cu o analiză generală a trendului de achiziție a produselor tradiționale, precum și tendințele de pe piața de consum de produse de lână și bumbac.

Având în vedere că Textilia produce țesături manuale din lână și bumbac, o astfel de analiză situează organizația în contextul economic actual.

Textilia a beneficiat de un studiu amănunțit al competitorilor direcți, a meșterilor artizani, în special. În cadrul acestei analize am vizat în special metodele de promovare utilizate, cât și prețurile practicate, trasabilitatea și continuitatea materialelor utilizate, sursele de inspirație pentru modelele utilizate, etc. Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația Textilia își desfășoară activitatea.

În cadrul studiului, am efectuat și chestionare cu publicul-țintă vizat, pe un eșantion pre-calificat, constând în persoane prezente la târgurile tradiționale din jurul Clujului și din Municipiul București.

În urma acestor chestionare, am identificat principalele caracteristici ale consumatorului de produse handmade tradiționale, cerințe și nevoi ale acestuia, precum și disponibilitatea de a plăti acest tip de produse.

Studiul a conținut și o strategie de marketing care a propus o poziționare față de clienții actuali și potențiali ai Asociației.

Strategia de marketing a propus:

 • un set de instrumente de marketing;
 • un buget complet;
 • planul de acțiuni pentru perioada 2015-2016;
 • obiectivele pentru această perioadă și indicatorii de performanță.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic. Acestea vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice, reprezentând adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația Textilia

Asociația Textilia este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială. Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi produse tradiționale secuiești țesute manual, din bumbac sau lână. În calitate de SES, ASPS înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată:

 • România, Cluj-Napoca

Metodologie utilizată:

 • Desk research
 • Chestionare stradale
 • Metode de competitive intelligence (mystery shopper)

Meșteșuguri de Câmpie

studiu-piata-mestesuguri-lana-bumbac

Pentru Asociația Meșteșuguri de Câmpie, am realizat un studiu de piață complet.

Acesta a inclus analiza generală a trendului de achiziție a produselor tradiționale, precum și tendințele de pe piața de consum de produse de lână și bumbac.

Având în vedere că Meșteșuguri de Câmpie produce țesături manuale din lână și bumbac, o astfel de analiză situează organizația în contextul economic actual.

Analiza concurenței a implicat un studiu amănunțit al competitorilor direcți, a meșterilor artizani, în special. În cadrul acestei analize am vizat în special metodele de promovare utilizate, cât și prețurile practicate, trasabilitatea și continuitatea materialelor utilizate, sursele de inspirație pentru modelele utilizate, etc.

Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația Meșteșuguri de Câmpie își desfășoară activitatea.mestesuguri-de-campie

În cadrul studiului, am efectuat și chestionare cu publicul-țintă vizat, constând în persoane prezente la târgurile tradiționale din zona Cluj și din București.

În urma acestor chestionare, am identificat principalele caracteristici ale consumatorului de produse handmade tradiționale, cerințe și nevoi ale acestuia, precum și disponibilitatea de a plăti pentru acest tip de produse.

Strategia de marketing creată în urma studiului a propus o poziționare față de clienții actuali și potențiali ai Asociației.

Strategia de marketing a propus:

 • un set de instrumente de marketing;
 • un buget complet;
 • planul de acțiuni pentru perioada 2015-2016;
 • obiectivele pentru această perioadă și indicatorii de performanță.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice.

Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația Meșteșuguri de Câmpie

Asociația Meșteșuguri de Câmpie este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială. Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi produse tradiționale secuiești țesute manual, din bumbac sau lână.

În calitate de SES, ASPS înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată:

 • România, Cluj-Napoca

Metodologie utilizată:


BroadArt

studiu-piata-produse-manufacturate-brodart

Pentru BroadArt, am realizat un studiu de piață complet, chiar la lansarea pe piață.

Studiul de piață a inclus analiza generală a trendurilor în domeniul achizițiilor de produse manufacturate, tradiționale, la nivel național și regional (Brașov – Covasna – Harghita).

De asemenea, o componentă importantă a studiului de piață a constat în identificarea principalelor reglementări legale la nivel național și european, de care o organizație trebuie să țină cont, în acest domeniu (condițiile de acordare a titlului de “produs tradițional” în România).

Analiza concurenței a implicat un studiu amănunțit al competitorilor direcți și indirecți pe piața de produse brodate, produsele oferite având posibilitatea de a fi înlocuite cu o varietate largă de produse. Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația BroadArt urma să își desfășoare activitatea.

În cadrul studiului, am efectuat și interviuri în profunzime cu principalele segmente de piață cu potențial pentru a achiziționa produse brodate cu motive tradiționale secuiești:

 • magazine de specialitate;
 • hoteluri;
 • pensiuni;
 • restaurante cu specific tradițional.

În urma acestor interviuri, am identificat principalele cerințe și nevoi ale acestora, precum și disponibilitatea lor de a lucra cu Asociația BroadArt, ca furnizor pentru acest tip de produse.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice. Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația BroadArt

Asociația BroadArt este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială.

Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi produse textile brodate cu motive tradiționale secuiești.

În calitate de SES, BroadArt înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată

 • România, Brașov – Harghita – Covasna

Metodologie utilizată

 • Desk research
 • Interviuri în profunzime

NaturClean

studiu-piata-forestier-naturclean

Pentru NaturClean, am realizat un studiu de piață complet, chiar înainte de lansarea pe piață. Studiul de piață a inclus analiza generală a situației exploatărilor fondului forestier și a suprafețelor de pășuni la nivel regional (Brașov – Covasna – Harghita).

De asemenea, o componentă importantă a studiului a constat în identificarea principalelor reglementări legale la nivel național și european de care o organizație trebuie să țină cont, în acest domeniu.

Pentru NaturClean, analiza concurenței a implicat un studiu amănunțit al competitorilor indirecți, fiind o piață unde zilierii sunt adesea întâlniți. Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația NaturClean urma să își desfășoare activitatea.

În cadrul studiului, am efectuat și interviuri în profunzime cu firmele de exploatare forestieră și composesoratele, principalele segmente de piață cu potențial pentru a achiziționa servicii de curățenie în urma exploatării, respectiv de curățire a pășunilor.

În urma acestor interviuri, am identificat principalele cerințe și nevoi ale acestora, precum și disponibilitatea lor de a lucra cu o organizație, în detrimentul zilierilor, pentru acest tip de servicii.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere al marketing-ului strategic. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice.

Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația NaturClean

Asociația NaturClean este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială.

Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi servicii de curățenie a zonelor împădurite, în urma lucrărilor de exploatare forestieră legală, precum și curățire a pășunilor. În calitate de SES, NaturClean înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată

 • România (Brașov – Harghita – Covasna)

Metodologie utilizată

 • Desk research
 • Interviuri în profunzime

Feny Obrănești

studiu-piata-cutii-postale-feny-obranesti

Pentru Asociația Socială Feny Obrănești, am realizat un studiu de piață complet.

Studiul a inclus analiza generală a pieței de construcții (fiecare nouă construcție de locuințe sau birouri necesită un panou de cutii poștale), precum și a pieței de bricolaj (principalii retaileri, potențiali clienți ai clientului nostru) și numărul total de gospodării (potențialul total al pieței).

Studiul de piață a inclus și analiza principalilor competitori online.

Pentru analiza concurenței, am realizat un scenariu de competitive intelligence, în cadrul căruia am abordat cinci magazine online ale producătorilor, în calitate de clienți (de la cererea de ofertă – pentru un bloc de locuințe, până la solicitarea de mostre și negocierea ofertelor primite).

În cadrul studiului, am efectuat și interviuri în profunzime cu firmele de construcții, magazinele de bricolaj și asociațiile de proprietari, principalele segmente de piață cu potențial pentru a achiziționa cutii poștale. În urma acestor interviuri, am identificat principalele cerințe și nevoi ale acestora, pentru acest tip de produse.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice. Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația Feny Obrănești

Asociația Feny Obrănești este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială. Domeniul de activitate este acela de a oferi produse din tablă zincată (cutii poștale, aviziere, etc.).

În calitate de SES, Asociația Feny Obrănești înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată:

 • România (Brașov – Harghita – Covasna)

Metodologie utilizată


Asociația CLIMB

studiu-antreprenoriat-advertising-climb

Pentru Asociația CLIMB am realizat un studiu de piață complet cu o analiză generală a trendului în antreprenoriat, precum și a pieței de organizări evenimente și advertising din România.

Având în vedere că Asociația CLIMB furnizează servicii de branding și organizări evenimente pentru ONG-uri, o astfel de analiză situează organizația în contextul economic actual. Analiza concurenței a implicat un studiu amănunțit al competitorilor direcți, agenții de branding și organizări de evenimente din Cluj-Napoca și București.

Pentru aceasta, am creat și implementat un scenariu de competitive intelligence, prin care am vizat promptitudinea răspunsului la cererea de ofertă, alocarea unui account manager, prețurile oferite și abordarea holistică asupra proiectului propus.

Datele preluate și analizate au ajutat la o mai bună înțelegere a mediului competitiv în care Asociația CLIMB își desfășoară activitatea.
asociatia-climb-jazz-park

În cadrul studiului, am efectuat și interviuri telefonice cu publicul-țintă vizat, cu 3 segmente pre-definite de respondenți B2B: ONG-uri, SES-uri și IMM-uri. În urma acestor interviuri, am identificat principalele cerințe și nevoi ale acesora, precum și disponibilitatea de a plăti acest tip de produse către o agenție.

Strategia de marketing creată în urma studiului a propus o poziționare față de clienții actuali și potențiali ai asociației. Strategia de marketing a propus un set de instrumente de marketing, un buget complet, împreună cu planul de acțiuni pentru perioada 2015-2016, obiectivele pentru această perioadă și indicatorii de performanță.

În secțiunea de recomandări, am dezvoltat o serie de direcții generale de urmat, din punct de vedere strategic. Recomandările noastre vizează atât acțiunile de marketing, comunicare și vânzări, cât și parteneriate strategice.

Acestea reprezintă adevărate mini-ghiduri de urmat, pentru o creștere organică a afacerii, vizând în același timp și un echilibru între bugetele alocate și eficiența metodelor de marketing aplicate.

La MKOR, recomandările reprezintă concluziile studiului puse în context strategic pentru fiecare proiect, indiferent de structura lui.

Despre Asociația CLIMB

Asociația CLIMB este o structură de economie socială susținută de Fundația Civitas în cadrul proiectului SISES – Sprijin Integrat Structurilor de Economie Socială.Domeniul de activitate al Asociației este acela de a oferi servicii de branding și organizare evenimente pentru ONG-uri, SES și IMM-uri, din zona Transilvania. În calitate de SES, Asociația CLIMB înființează și susține locuri de muncă pentru persoanele din categorii defavorizate.

Piața vizată:

 • România, Cluj-Napoca

Metodologie utilizată

Studiile MKOR în context COVID-19

Epidemia de COVID-19 impactează comportamentele de consum la niveluri greu de anticipat. În acest context, consultanții MKOR se informează constant privind modalitățile de abordare recomandate de comunitatea de research, pentru a le putea include în analizele de previzionare a comportamentelor de consum.

De asemenea, MKOR derulează proiecte proprii de cercetare privind impactul epidemiei de coronavirus, atât la nivelul populației generale, cât și în mediul de afaceri. Le puteți descărca gratuit din secțiunea dedicată Studiilor proprii realizate in-house.