Diversitatea și Incluziunea (D&I) sunt termeni cunoscuți deja în vocabularul, dar și în politicile corporațiilor și organizațiilor din toată lumea.

Totuși, pentru organizațiile din România, managementul Diversității și Incluziunii se află într-o stare incipientă. Practicile de D&I sunt mai degrabă preluate de la departamentele de Resurse Umane ale companiilor cunoscute, în timp ce politicile de D&I sunt adaptate legislației românești, dar și culturii și mentalității locale.

MKOR se identifică în totalitate cu valorile D&I și este una dintre primele companii semnatare ale Cartei Diversității din România încă de la lansarea sa, în 2018.

De aceea, atunci când Carta Diversității din România ne-a invitat să explorăm împreună modul în care organizațiile românești asimilează principiile Diversității și Incluziunii, echipa noastră a acceptat cu bucurie oportunitatea.

Așadar, MKOR Consulting a elaborat primul studiu despre managementul D&I management în organizațiile din România, având drept principale obiective identificarea următoarelor aspecte:

 • Măsura în care organizațiile românești se identifică cu principiile Diversității și Incluziunii;
 • Modul în care sunt abordate principiile de Diversitate și Incluziune în companiile din România;
 • Indicatorii de performanță utilizați de organizații pentru a măsura progresul D&I.

Principalele concluzii ale Raportului de Diversitate și Incluziune în Companiile din România

Diversitatea și Incluziunea reprezintă un principiu care susține acceptarea oamenilor pentru ceea ce sunt, indiferent de cultura lor, orientarea sexuală, genul, vârsta, religia, etnia, vulnerabilitatea sau cadrul social din care vin.

Diversitatea și Incluziunea nu înseamnă numai aprecierea oamenilor prin respectarea caracteristicilor care îi fac unici și diferiți. Acest principiu are un efect pozitiv major asupra afacerilor, indiferent de mărimea, domeniul activității sau poziționarea geografică.

Motivul este unul simplu: un mediu de lucru divers înseamnă varietate în abordarea problemelor de afaceri, ceea susține creșterea organizațională. Aceasta este o situație în care toată lumea are de câștigat: oamenii se simt incluși, apreciați și în siguranță, iar aceasta conduce către o creștere a afacerii, per total.

Beneficiile Diversității și Incluziunii în organizații sunt numeroase. Iată câteva dintre cele mai importante, așa cum reies din studiul nostru:

 • Creșterea bunăstării angajaților;
 • Înmulțirea ideilor creative și a noilor moduri de gândire;
 • Managementul D&I are un impact direct asupra creșterii motivației și satisfacției la locul de muncă.

Rezultate cheie ale cercetării:

 • În România, cele mai multe organizații își declară susținerea principiilor D&I și pentru egalitatea de șanse pentru toți angajații.
 • Peste 70% dintre organizațiile românești cred că motivația și satisfacția angajaților cresc atunci când spațiul de lucru este divers și incluziv. În același timp, adoptarea și supravegherea practicilor de D&I are un impact major asupra creșterii companiei.
 • 44% dintre organizații susțin Diversitatea și Incluziunea prin oferirea oportunităților egale pentru toți angajații.
 • 78% declară că oferă salarii și beneficii egale pentru muncă egală.
 • 69% dintre companii consolidează principiile D&I în procesul de recrutare.
 • 60% dintre companiile mare au strategii de D&I, în timp ce 86% dintre companiile de stat participante la studiu au o abordare specifică a acestor practici.
 • 47% dintre IMM-uri și 44% dintre microîntreprinderi au o politică unitară de Diversitate și Incluziune.

Acces complet: Downloadează raportul "Diversitatea și Incluziunea în Organizațiile din România" – și descoperă toate rezultatele studiului

Ce înseamnă Diversitatea și Incluziunea pentru organizațiile din România?

Conform studiului nostru, majoritatea organizațiilor din România consideră că Diversitatea și Incluziunea înseamnă șanse egale pentru toți angajații.

Cercetarea a relevat faptul că 44% dintre companiile participante la studiu asociază Diversitatea și Incluziunea cu oportunități egale pentru toți angajații, indiferent de genul, vârsta, religia, etnia, vulnerabilitatea sau mediul social din care provin.

grafic-semnificatie-diversitate-incluziune

În plus, 78% dintre companiile participante la sondaj au declarat că oferă plată egală la pentru muncă egală. Această politică reprezintă un aspect important pentru organizațiile chestionate, fie ele mari sau mici, private sau publice.

Pozițiile de pe treptele superioare ale companiilor sunt răsplătite pe criterii bine definite, care sunt comunicate tuturor angajaților, asigurând oportunități egale pentru avansarea în carieră fără a discrimina (aplicabil pentru 61% dintre respondenți).

Studiul arată că 69% dintre organizații integrează principiul Incluziunii în procesul de recrutare.

Beneficiile Managementului Diversității și Incluziunii

Unul dintre cele mai mari beneficii ale D&I este bunăstarea angajaților: 35% dintre respondenți sunt de părere că managementul Diversității și Incluziunii cresc bunăstarea angajaților prin crearea unui mediu de lucru colaborativ.

Un alt avantaj este creșterea semnificativă a organizațiilor, prin calitatea proceselor: 29% dintre respondenți cred că echipele diverse vor genera noi idei și modalități de gândire.

De asemenea, motivația angajaților și satisfacția la locul de muncă cresc atunci când spațiul de lucru este divers și incluziv.

Pentru companii, Diversitatea și Incluziunea conduc către o dezvoltare a afacerii. Asigurând angajații că sunt încurajați și valorizați pentru unicitatea lor, ei vor avea curajul să-și exprime și să-și argumenteze opiniile.

D&I Beneficii-diversitate-si-incluziune

Practici ale Diversității și Incluziunii în companiile din România

Totuși, doar a discuta despre Diversitate și Incluziune nu implică și susținerea acestor principii. Adevărata susținere o reprezintă implementarea regulilor și supravegherea practicilor din organizații care sunt în conformitate cu D&I.

În România, cu cât companiile sunt mai mari, cu atât au tendința de a încorpora principii de Diversitate și Incluziune în strategiile și valorile lor, alocând mai multe resurse umane și financiare ca să implementeze aceste practici.

Studiul arată că 60% dintre companiile mari au strategii D&I și 33% alocă un buget anual pentru susținerea acestora. Pe de altă parte, 47% dintre IMM-uri și 44% dintre microîntreprinderi au o abordare punctuală. Doar 6% dintre IMM-uri alocă buget pentru Diversitate și Incluziune. Aproape 86% dintre instituțiile publice participante la studiu au o abordare specifică privind D&I.

Cele mai întâlnite practici care susțin Diversitatea și Incluziune în companiile din România sunt:

 • Politici de recrutare, selecție și promovare non-discriminatorie;
 • Programe de training și dezvoltare;
 • Program flexibil;
 • Susținerea angajaților.

Dificultăți în a Implementa Practicile de Diversitate și Incluziune

Dificultățile și limitările există în orice organizație, indiferent de aspect. Iar dacă firmele doresc să se alinieze cu principiile globale de D&I, anumiți factori pot fi considerați obstacole.

Studiul arată că 1 din 4 organizațiile participante la studiu menționează mentalitățile oamenilor, cultura și prejudecățile – atât ale angajaților, cât și ale managerilor – ca principale limitări în implementarea practicilor de Diversitate și Incluziune.

Lipsa politicilor clare de staff, dar și a procedurilor și strategiilor de D&I, alături de resursele umane limitate reprezintă alte limitări importante pentru implementarea Diversității și Incluziunii în companiile din România.

Principalii KPI utilizați pentru măsurarea practicilor de Diversitate și Incluziune

Pentru a ține pasul cu eforturile lor de a implementa practici de D&I, organizațiile au Indicatori de Performanță (KPI) măsurabili.

Conform studiului, 70% dintre participanți au obiective măsurabile de Diversitate și Incluziune pentru organizațiile lor. Este cazul celor mai multe organizații de dimensiuni mari (93%), în timp ce doar 40% din microîntreprinderi au stabilit obiective de D&I.

50% dintre organizațiile din România țintesc către a avea femei în echipele de management și au stabilit un obiectiv din a avea femei în 45% dintre pozițiile manageriale. Acesta este obiectivul principal al companiilor mari și al IMM-urilor, dintre care 36% își propun să crească procentul de femei în organizația lor, cu o medie de 41% din toate pozițiile alocate femeilor.

21% dintre organizațiile participante la studiu plănuiesc să aibă femei în Consiliul de Administrație, cu un target de 47% dintre toate pozițiile.

Organizațiile care evaluează performanța politicilor de D&I doresc să aibă un număr egal în ceea ce privește genul angajaților, atât în staff, cât și în pozițiile de management.

Este de remarcat că, chiar dacă au stabiliți indicatori de performanță clari pentru D&I, 52% dintre organizații nu au insturmentele necesare pentru monitorizarea progresului în această direcție. Dintre ceilalți, care au atât indicatori măsurabili pentru practicile de Diversitate și Incluziune, cât și instrumentele pentru a le monitoriza, mai mult de jumătate dintre companii nu le folosesc pentru a monitoriza rezultatele.

Specificații metodologice

Studiul a fost desfășurat din luna August 2019 până în luna Decembrie 2019 pe un eșantion de 77 de organizații private și ONG-uri din România. Respondenții au fost antreprenori, manageri, specialiști HR responsabili cu principiile de Diversitate și Incluziune în companiile românești.

Principalul obiectiv al sondajului a fost descoperirea viziunii concrete a inițiativei de diversitate în mediul de lucru românesc, în același timp aflarea principalelor motivații din spatele inițiativei. Studiul oferă informații valoroase despre organizațiile românești în legătură cu principiile de diversitate și incluziune, precum și modalitatea de măsurare a progresului lor.

Mulțumiri deosebite Partenerilor noștri la acest Studiu

Studiul a ajuns la persoane de decizie și specialiști ai organizațiilor din România cu ajutorul partenerilor noștri, care au promovat inițiativa noastră în comunitățile lor.
Dorim să le mulțumim partenerilor de la Carta DIversității din România, dar și HR Club, Exec-Edu, PWN Romania.

Despre Carta Diversității din România

La momentul lansării Cartei Diversității în România nu exista o inițiativă care să-și asume holistic tematica managementului diversității. În afara unor agenții/instituții publice înființate pentru transpunerea în practică a legislației europene anti-discriminare și a unor organizații neguvernamentale care militează pentru drepturile anumitor categorii / grupuri discriminate, nu exista o inițiativă care să reunească la aceeași masă grupuri cointeresate, dintre cele mai diverse, care să funcționeze pentru semnatari ca o platformă colaborativă de acțiune, dezbatere și schimb de bune practici în jurul managementului diversității, a promovării principiului egalității și a principiului nediscriminării.

Lansarea oficială a Cartei a avut loc pe 18 aprilie 2018, România devenind astfel a 21-a țară din Uniunea Europeană cu o Cartă a Diversității și beneficiind de statutul de membru în cadrul Platformei Europene de Diversitate. Carta Diversității reunește la aceeași masă 110 semnatari, acoperind cca. 153.000 de angajați, care și-au asumat public principiile Cartei, pentru ca diversitatea, egalitatea de șanse și incluziunea socială să devină valori recunoscute și respectate în România.

În iunie 2020, Carta a lansat publicația care marchează doi ani ai Diversității în România, exemplificând cele mai bune practici din organizațiile românești.

Publicația este un efort colaborativ al Cartei Diversității din România și semnatari săi, explorând conceptul de management al diversității la locul de muncă, cu accentul pus pe companiile din România.

Creată cu scopul de a inspira, susține și motiva organizațiile în eforturile lor de a continua cu planurile de diversitate și incluziune, această publicație oferă totodată un ghid practic, ușor de citit, bazat pe inițiativele de succes ale organizațiilor românești în procesul lor de implementare a managementului diversității. 15 exemple practice de D&I pentru a diversifica echipa sunt prezentate cu scopul de a inspira și alte organizații în eforturile lor în direcția D&I.

În ultimii ani, tot mai multe companii au aderat la principiile diversității, pe care le consideră un atu în activitățile desfășurate. Din ce în ce mai multe companii au dezvoltat strategii și s-au alăturat și altor organizații pentru a include managementul diversității în strategia lor de afaceri. Trebuie să recunoaștem că multe companii mai foarte mult de recuperat. Această publicație vorbește, de asemenea, despre provocările de incluziune dintr-o perspectivă organizațională.

diversity inclusion

Având scopul de a inspira, susține și motiva organizațiile în eforturile lor de a continua cu planurile de diversitate și incluziune, această publicație reprezintă un ghid practic, ușor de citit, bazat pe inițiativele de succes ale organizațiilor românești în procesul lor de implementare a managementului diversității. 15 exemple practice de D&I pentru a diversifica echipa sunt prezentate cu scopul de a inspira și alte organizații în eforturile lor în direcția D&I.

În ultimii ani, tot mai multe companii au aderat la principiile diversității și consideră acest lucru un atu în activitatea lor. Din ce în ce mai multe companii au dezvoltat strategii și s-au alăturat și altor organizații pentru a include managementul diversității în strategia lor de afaceri. Trebuie să recunoaștem că multe companii mai foarte mult de recuperat. Această publicație vorbește, de asemenea, despre provocările de incluziune dintr-o perspectivă organizațională.

Acces complet: Downloadează raportul "Diversitatea și Incluziunea în Organizațiile din România" – și descoperă toate rezultatele studiului

Rămâi conectat cu MKOR

Noi, la MKOR, ne punem propriile sfaturi în aplicare și încercăm să fim mereu la curent cu cele mai recente inovații din marketing, tehnologie și business.

De aceea, pe lângă proiectele realizate pentru nevoile specifice ale clienților noștri, realizăm constant studii proprii și rapoarte de piață. Ne face plăcere să oferim gratuit datele obținute prin cercetare oricui dorește să le acceseze.

Ai curiozitatea să afli mai multe? Poți explora Portofoliul nostru sau, dacă îți dorești să colaborăm, spune-ne despre ideile tale!