MKOR Consulting a colaborat cu Think Development & Consultancy, agenție de consultanță în proiecte de dezvoltare strategică, pentru un studiu de cartografiere a serviciilor sociale oferite de o instituție de asistență socială.

Cercetarea a inclus o abordare holistică, ce a surprins atât perspectiva grupurilor vulnerabile (cantitativ), cât și perspectiva angajaților și a partenerilor strategici ai instituției (calitativ).

Informațiile astfel obținute au permis analiza situației actuale a beneficiarilor de ajutoare și servicii sociale, precum și evidențierea unor direcții strategice pentru dezvoltarea strategică a instituției, în perioada 2021-2027.

Metodologie abordată

Studiu_cartografiere_mockup_rezultate_v2
Preview Raport Studiu de Cartografiere a Serviciilor Sociale

Studiul a presupus un mix metodologic și s-a derulat în două etape: una cantitativă, respectiv una calitativă.

În prima etapă au fost aplicate telefonic chestionare direct beneficiarilor de servicii sociale din aria de competență a instituției. Pe baza acestor date am identificat tipologiile de persoane vulnerabile și am obținut detalii relevante privind accesibilitatea serviciilor sociale și nivelul de satisfacție a beneficiarilor față de acestea.

În cea de-a doua etapă a studiului am avut o abordare calitativă. Am organizat discuții de grup (focus grup) cu angajații și partenerii instituției, care ne-au permis explorarea principalelor provocări și oportunități existente în activitatea instituției.

Pornind de la aceste informații, consultanții MKOR au propus o serie de direcții de acțiune pentru dezvoltarea instituțională și eficientizarea serviciilor oferite de instituție.

Obiectivele de cercetare

În cadrul acestei cercetări, am avut în vedere un set de obiective care să ajute la cartografierea serviciilor sociale din aria de competență și ulterior la dezvoltarea strategiei pe termen mediu a instituției:

  • Determinarea situației curente a grupurilor țintă (beneficiari de servicii sociale);
  • Determinarea accesului la instituții și servicii publice;
  • Explorarea nivelului de satisfacție a beneficiarilor privind serviciile sociale și interacțiunea cu instituțiile abilitate;
  • Identificarea principalelor deficiențe în activitatea instituțională;
  • Identificarea de măsuri concrete pentru reformare și dezvoltare instituțională.

Despre cercetare

Pentru a avea o imagine de ansamblu privind ariile de dezvoltare a serviciilor instituției analizate, MKOR Consulting a realizat un studiu cu metodologie mixtă:

  • Cercetare cantitativă – Chestionar administrat telefonic (CATI) beneficiarilor de servicii sociale;
  • Cercetare calitativă – Focus grupuri cu angajați și parteneri strategici ai instituției.

Despre Think Development & Consultancy

Think Development & Consultancy este o agenție de consultanță în proiecte de dezvoltare strategică care se ocupă cu pregătirea și implementarea lor. Serviciile oferite de Think se adresează sectorului public, privat și ONG-urilor.

Contactează-ne pentru proiectul tău

Dacă crezi că îți putem fi și ție de ajutor, noi, echipa de consultanți MKOR, te asigurăm că:

  • Vom alege metodologia potrivită pentru a atinge obiectivele tale,
  • Vom derula proiectul la un înalt nivel de calitate,
  • Rezultatele pe care le vei primi la final îți vor întrece așteptările.

Dă-ne un semn! Suntem la un video-call distanță. 🙂

Studiile MKOR în context COVID-19

Epidemia de COVID-19 impactează comportamentele de consum la niveluri greu de anticipat. În acest context, consultanții MKOR se informează constant privind modalitățile de abordare recomandate de comunitatea de research, pentru a le putea include în analizele de previzionare a comportamentelor de consum.

De asemenea, MKOR derulează proiecte proprii de cercetare privind impactul epidemiei de coronavirus, atât la nivelul populației generale, cât și în mediul de afaceri. Le puteți descărca gratuit din secțiunea dedicată Studiilor proprii.