Activitatea jucătorilor de pe piața serviciilor private pentru situații de urgență (servicii private de pompieri) din România este condiționată în mare măsură de evoluția cadrului legislativ din domeniu.

Ca urmare a actualizării obligațiilor legale din acest domeniu la jumătatea anului 2019, Falck Fire Services a dorit să înțeleagă mai bine specificul pieței în care activează și să descopere oportunitățile pentru dezvoltare existente în piață.

Colaborarea cu MKOR s-a materializat în realizarea unui cercetări complexe, ale cărei rezultate au oferit informații valoroase despre o piață ermetică și au fundamentat strategia de dezvoltare pe piața locală a clientului nostru.

Măsurarea Potențialului Pieței de Servicii Private de Urgență din România

potential-piata-servicii-private-urgenta-falck
Preview Raport Potențial Piață Servicii Private de Urgență

Scopul studiului a fost acela de a obține o imagine cât mai completă și obiectivă cu privire la dinamica pieței vizate.

De aceea, în cadrul analizei au fost avuți în vedere toți actorii implicați, respectiv: competitori, clienți (existenți și potențiali), organe de reglementare și control.

Informațiile din surse publice ne-au ajutat să mapăm mediul competitiv și să identificăm potențialul de dezvoltare a serviciilor private pentru situații de urgență în funcție de sectorul de activitate al clienților.

Datele primare obținute direct de la reprezentanții pieței țintă au fost esențiale pentru explorarea nevoilor și așteptărilor clienților. În plus, pe baza acestora am determinat și principalele bariere pe care le au în organizarea activității de prevenire și apărare împotriva incendiilor cei cu obligații în domeniu.

În final, agregarea datelor cantitative și calitative obținute a permis formularea de recomandări strategice privind principalele arii de dezvoltare.

Obiectivele Studiului Pieței Serviciilor Private pentru Situații de Urgență

Astfel, obiectivele urmărite pe parcursul cercetării au fost:

  • Piața existentă: Dimensiunea și structura pieței pentru servicii de prevenire și stingere a incendiilor în România.
  • Piața potențială: Identificarea segmentelor de piață cu potențial ridicat și a profilului potențialilor clienți.
  • Particularități ale pieței: Specificul organizării activității de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul organizațiilor țintă.
  • Analiza mediului competitiv.

Despre cercetare

Pentru a răspunde cât mai bine obiectivelor de cercetare, am utilizat o metodologie mixtă, utilizând atât surse secundare de date, cât și surse primare.

Piața vizată: România

Metodologie mixtă:

  • Desk Research: analiza datelor statistice din surse publice și oficiale.
  • Interviuri în profunzime cu reprezentanți ai pieței țintă, persoane de decizie în organizarea SPSU.
  • Modelare financiară: Interpretarea statistică a datelor, pentru dimensionarea pieței.

Despre Falck

Grupul Falck are peste 100 de ani de experiență ca furnizor de servicii de apărare împotriva incendiilor, fiind o prezență puternică în întreaga lume.

În România, Falck Fire Services este lider pe piața serviciilor private pentru situații de urgență, oferind servicii de apărare împotriva incendiilor, inclusiv de management al brigăzilor de pompieri, prevenire şi mentenanță, precum şi consultanţă şi instruire pentru situaţii de urgență.

Apreciere pe măsura serviciilor

Falck_testimonial_site

Contactează-ne pentru proiectul tău

Ai un proiect asemănător, pentru dimensionarea unei piețe sau a unui sector cu adresare business-to-business, dar încă nu te-ai hotărât cu cine îl vei derula?

Noi, echipa de consultanți MKOR, te asigurăm că vom alege împreună metodologia potrivită proiectului tău de cercetare și că rezultatele pe care le vei primi la final îți vor întrece așteptările.

Suntem la un video-call distanță. 🙂

Studiile MKOR în context COVID-19

Epidemia de COVID-19 impactează comportamentele de consum la niveluri greu de anticipat. În acest context, consultanții MKOR se informează constant privind modalitățile de abordare recomandate de comunitatea de research, pentru a le putea include în analizele de previzionare a comportamentelor de consum.

De asemenea, MKOR derulează proiecte proprii de cercetare privind impactul epidemiei de coronavirus, atât la nivelul populației generale, cât și în mediul de afaceri. Le puteți descărca gratuit din secțiunea dedicată Studiilor proprii.