Luna Europeană a Diversității (#EUDiversityMonth) este un efort de conștientizare a Diversității și Incluziunii (D&I) la nivel european, la care țările membre își aduc aportul prin diferite acțiuni ce vizează atât mediul de afaceri, cât și cel social.

În România, reprezentanții naționali ai Cartei Diversității au coordonat o serie de evenimente pentru a promova această inițiativă, alături de reprezentanții unora dintre cele mai mari organizații prezente în țară.

Printre primii semnatari ai Cartei Diversității din România și partener de cercetare al acesteia, MKOR Consulting a derulat în 2019 primul studiu despre Managementul D&I în Organizațiile din România. Acest demers a fost reluat și în 2021, dintr-o nouă perspectivă: cea a angajaților.

În cadrul celor două studii distincte, am lucrat pentru a pune în oglindă perspectiva companiilor și cea a angajaților astfel încât să obținem o imagine clară despre ce înseamnă cu adevărat un mediu divers și incluziv în organizațiile românești.

Pe baza cunoștințelor astfel obținute, managerii de Resurse Umane sau responsabilii D&I din organizații pot pune bazele dezvoltării unor politici de Managementul D&I care să fie ancorate la contextul social și organizațional din țara noastră.

Cele mai relevante rezultate ale cercetării au fost prezentate în premieră de către Corina Cimpoca, Fondatoarea MKOR, în cadrul Forumului “Managementul Diversității în România – realități, practici și deziderate”. Evenimentul organizat de Carta Diversității din România a marcat Luna Europeană a Diversității (#EuDiversityMonth) și s-a derulat online pe 20 mai 2021.

“M-am bucurat să văd că angajații semnatarilor Cartei Diversității din România confirmă că aceștia își respectă angajamentele luate în ceea ce privește adoptarea și promovarea valorilor și principiilor D&I. 

Consider că rezultatele studiului reprezintă un un pas important în efortul de a înțelege și de a strategiza practicile autohtone de D&I. Practic, studiul arată că organizațiile semnatare tind să aplice semnificativ mai multe practici de D&I față de restul organizațiilor românești, remarcându-se prin abordarea strategică a diversității și incluziunii.”, a declarat Dana Oancea, co-fondatoare și project manager la Carta Diversității din România.

Diversitatea și Incluziunea în organizațiile din România: același deziderat, perspective distincte

În ultimii ani, tot mai multe organizații românești au aderat la principiile diversității și au dezvoltat strategii pentru implementarea concretă a acestora. Din ce în ce mai multe companii și-au arătat interesul pentru politicile incluzive, ceea ce a accelerat nevoia de a cunoaște realitatea despre diversitatea și incluziunea din mediul organizațional autohton.

Drept urmare, în 2019 am răspuns cu bucurie invitației Cartei Diversității din România de a explora împreună asimilarea principiilor Diversității și Incluziunii în cadrul organizațiilor românești. În 2020, am publicat primul studiu privind Managementul D&I în organizațiile din România prin care ne-am propus să:

  • Descoperim în ce măsură organizațiile românești se identifică cu principiile Diversității și Incluziunii.
  • Aflăm modul în care sunt abordate principiile de D&I în companiile din România.
  • Descoperim care sunt indicatorii de performanță utilizați de organizații pentru a măsura progresul politicilor D&I.

Rezultatele studiului adresat companiilor au arătat că există o preocupare vizibilă pentru diversitate și incluziune, la nivel de management. Dar, deși companiile recunosc beneficiile politicilor D&I și își îndreaptă eforturile către pilonii acesteia, precum promovarea egalității de gen, implementarea efectivă este încă la un nivel incipient.

Mai departe, ne-am dorit să avem o imagine cât mai completă asupra modului în care organizațiile susțin dezvoltarea unui mediu de lucru divers și incluziv prin practici și acțiuni concrete.

diversitate_incluziune_angajati_romania_mkor
Raportul Diversitatea și Incluziunea în Organizațiile din România. Perspectiva Angajaților

Așa că, în 2021 am reluat studiul, de data aceasta din perspectiva angajaților. Mai precis, am avut în vedere următoarele obiective:

  • Să descoperim cum percep angajații eforturile pentru Diversitate și Incluziune ale companiilor din care fac parte.
  • Să aflăm care sunt diferențele dintre perspectivele organizațiilor și ale angajaților privind inițiativele D&I.
  • Să descoperim care sunt beneficiile implementării politicilor D&I în organizații, din perspectiva angajaților.

Descoperă principalele date comparative între modul în care se raportează angajații, respectiv organizațiile, la cele mai importante aspecte privind diversitatea: abordarea strategică, beneficiile percepute dar și principalele bariere.

Ce înseamnă Diversitatea și Incluziunea în contextul organizațional autohton?

Diversitatea este o realitate a organizațiilor din România. Astfel, 3 din 4 angajați au cel puțin un coleg care aparține unor grupuri vulnerabile sau minoritare. În general, este vorba despre persoane de etnie romă sau maghiară, persoane care practică o credință religioasă minoritară sau care au o situație socială precară.

mediu-de-lucru-divers-studiu-mkor-2021

În acest context, angajații asociază diversitatea cu acceptarea și respectul față de unicitatea fiecărui individ. În același timp, incluziunea este văzută în primul rând ca egalitate de șanse.

Oportunitățile și șansele egale sunt aspectele definitorii ale D&I și din perspectiva managementului organizațiilor, perspectivă pe care o împărtășesc 44% dintre companiile respondente.

Direcții strategice privind D&I în organizațiile din România

Diversitatea și Incluziunea sunt abordate strategic în 36% dintre companiile participante la studiul din 2020. Această tendință de a încorpora principiile Diversității și Incluziunii în strategiile și valorile organizaționale este specifică în principal companiilor mari. În cazul IMM-urilor, politicile D&I sunt abordate ad-hoc (45% dintre companiile participante la studiul publicat în 2020).

Eforturile companiilor de a asigura un mediu de lucru divers și incluziv sunt confirmate și de către cei direct vizați. Un surprinzător procent de 36%* dintre angajați consideră că organizațiile lor au o abordare strategică a D&I, implementând în mod activ cel puțin șapte politici și inițiative de sprijin al D&I.

abordare-diversitate-incluziune-organizatii-studiu-mkor-2021

Datele studiului arată că semnatarii Cartei Diversității tind să implementeze mai multe practici de D&I în organizațiile lor, comparativ cu restul angajatorilor (analiză bazată pe Indexul de Politici D&I).

Diversitatea și Incluziunea în practică

Diversitatea se observă și în ceea ce privește implementarea efectivă a practicilor specifice D&I. În acest caz, remarcăm perspective diferite între viziunea organizațiilor și cea a angajaților.

Astfel, în timp ce majoritatea organizațiilor declară că principala lor direcție de acțiune privind D&I este egalitatea de gen (86%), doar 31% dintre angajați percep acest lucru ca fiind adevărat.

Astfel, observăm o atitudine mai optimistă a companiilor în privința politicilor adresate egalității de gen.

perspective-egalitate-gen-organizatii-vs-angajati-mkor-2021

O altă practică prioritară pentru 63% dintre companiile respondente este recrutarea și integrarea persoanelor cu dizabilități. Aceste eforturi sunt recunoscute însă de numai 29% dintre angajați.

Diferențe de percepție se înregistrează și în ceea ce privește suportul și asistența oferite de organizații angajaților. În timp ce 9 din 10 organizații declară că oferă informații utile și programe de training sau workshop-uri pe teme D&I, doar jumătate dintre angajați (5 din 10) confirmă că beneficiază de astfel de facilități.

Beneficiile politicilor D&I în organizațiile din România

Indiferent de stadiul lor de implementare, beneficiile politicilor și practicilor D&I sunt recunoscute unanim din ambele perspective. Pentru companii, un mediu de lucru divers este asociat în principal cu bunăstarea angajaților și dezvoltarea afacerii.

beneficii-management-diversitate-mkor-2021

Mai precis, 35% dintre persoanele de decizie și specialiștii în HR consideră că Managementul Diversității și Incluziunii contribuie semnificativ la bunăstarea angajaților, prin crearea unui mediu de lucru colaborativ.

Diversitatea echipei înseamnă diversitatea gândirii. Astfel, pentru 23% dintre organizațiile participante, încurajarea și valorizarea unicității fiecărui angajat reprezintă un atu pentru dezvoltarea afacerii. Principalul beneficiu al organizației? Dezvoltarea unui mediu de lucru care încurajează creativitatea și varietatea ideilor.

Din perspectiva angajaților, respectarea și acceptarea caracteristicilor care îi fac unici și diferiți influențează pozitiv relațiile de muncă, contribuind la diminuarea conflictelor interne și o mai bună comunicare cu colegii.

beneficii-diversitate-incluziune-angajati-mkor-2021

Barierele pentru D&I în organizațiile din România

Chiar dacă beneficiile promovării Diversității și Incluziunii în context organizațional sunt cunoscute, eforturile de integrare a politicilor și practicilor D&I sunt adesea îngreunate de o serie de obstacole.

Aceste bariere sunt de ordin organizațional, precum lipsa resurselor financiare (în special în cazul companiilor mici și mijlocii) și / sau a resurselor umane (doar 8% dintre organizații au un manager dedicat pentru D&I).

Comunicarea deficitară a inițiativelor de D&I în plan intern sau cunoașterea insuficientă a beneficiilor acestor practici reprezintă alte obstacole în calea dezvoltării unui mediu de lucru divers și incluziv.

În plan individual, principalele bariere percepute atât de manageri, cât și de angajați sunt mentalitățile, prejudecățile și stereotipurile. Astfel, 25% dintre organizații consideră că mentalitățile, cultura și prejudecățile oamenilor reprezintă principalul obstacol în succesul inițiativelor de D&I.

De cealaltă parte, 3 din 7 angajați resimt o intensitate medie a barierelor în calea D&I din pricina prejudecăților, stereotipurilor, lipsei unei mentalități incluzive și ignoranței.

Mai mult, 4 din 10 angajați au experimentat personal sau au fost martorii unor situații discriminatorii la locul de muncă.

bariere-diversitate-incluziune-mkor-2021

Specificații metodologice

Studiul privind Managementul D&I în Organizațiile din România și-a propus să descopere în ce măsură organizațiile românești își asumă principiile Diversității și Incluziunii, precum și modul în care sunt abordate acestea.

Studiul s-a derulat în perioada August – Decembrie 2019, pe un eșantion de 77 de organizații private și ONG-uri din România. Respondenții au fost antreprenori, manageri, specialiști HR responsabili cu principiile de Diversitate și Incluziune în companiile românești.

Studiul Diversitatea și Incluziunea în Organizațiile din România. O Perspectivă a Angajaților a avut ca obiectiv descoperirea modului în care percep angajații din România eforturile organizațiilor din care fac parte în ceea ce privește Diversitatea și Incluziunea.

Studiul s-a derulat în perioada Aprilie – Mai 2021, pe un eșantion simplu aleator, format din 525 de angajați din companii publice, private și ONG-uri din România.

Mulțumiri deosebite partenerilor inițiativei

Dorim să le mulțumim partenerilor de la Carta Diversității din România, HR Club, Exec-Edu și PWN Romania pentru sprijinul oferit în derularea studiului privind Managementul Diversității și Incluziunii în Organizațiile din România (2020).

De asemenea, dorim să mulțumim partenerilor de la Carta Diversității din România și tuturor semnatarilor Cartei pentru sprijinul acordat în derularea studiului privind perspectiva angajaților asupra politicilor și practicilor D&I ale organizațiilor în care activează.

Pentru invitația de a prezenta acest studiu, mulțumim Cartei Diversității, Renault România și TVR 1.

Carta Diversității în România

Carta Diversității din România a apărut ca răspuns la nevoia unei inițiative care să abordeze holistic tematica managementului diversității în țara noastră. Astfel s-a deschis calea pentru grupurile cointeresate din industrii diverse să se așeze la aceeași masă pentru a dezbate cele mai bune practici în jurul managementului diversității, dar și pentru a promova principiile egalității și nediscriminării și a trasa acțiuni concrete pentru implementarea lor.

Prin lansarea Cartei Diversității în România, pe 18 aprilie 2018, țara noastră a devenit a 21-a țară din Uniunea Europeană cu o cartă a Diversității și a preluat statutul de membru în cadrul Platformei Europene de Diversitate.

Rezultatele nu au întârziat să apară, astfel că astăzi tot mai multe organizații s-au alăturat acestei inițiative și au abordat strategii bine conturate privind managementul diversității în politicile interne. În prezent, Carta Diversității reunește 127 semnatari, care și-au asumat public principiile Cartei și promovarea diversității, egalității de șanse și incluziunii sociale în România.

Cu toate acestea, dezvoltarea și implementarea acestor politici, adaptate realităților organizaționale este un efort ce necesită timp și resurse dedicate.

Rămâi conectat cu MKOR

Ne-am propus să fim întotdeauna la curent cu cele mai importante trenduri în marketing, tehnologie și business. Astfel, pe lângă proiectele derulate pentru nevoile specifice ale clienților noștri, realizăm în mod constant studii proprii și rapoarte de piață pentru a releva date actuale din diferite industrii.

Ne face plăcere să știm că ajutăm, prin intermediul acestor informații valoroase, la dezvoltarea diferitelor industrii din România. În acest sens, oferim acces gratuit la un număr mare de rapoarte realizate in-house oricui dorește să le acceseze.

Îți dorești să rămâi conectat la cele mai noi trenduri din piață? Abonează-te la newsletterul MKOR!

Iar dacă vrei să ne cunoști mai bine, explorează Portofoliul nostru sau contactează-ne pentru următorul tău proiect!