Politica de confidenţialitate a Panelului MKOR

Cum utilizăm informațiile dumneavoastră

MKOR Consulting, cunoscută ca MKOR („MKOR”, „Subscrisa” sau „Noi”), este o companie înregistrată în România, cu codul unic de înregistrare 38569292. Această politică de confidențialitate explică modul în care folosim orice informații personale pe care le colectăm despre dumneavoastră („Panelist”, „Dumneavoastră” sau „Al dumneavoastră”) atunci când vă înscrieți în Panelul MKOR („Panel”) sau participați la sondajele publicate de MKOR către Panelul propriu.

1 Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană, indirect însemnând în combinație cu alte informații, spre exemplu, numele dvs., adresa de corespondență, adresa de e-mail și numărul de telefon, sau un element unic de identificare al unui dispozitiv.

2. Ce informații despre dumneavoastră colectăm?

Colectăm informațiile pe care le furnizați prin completarea oricărui chestionar publicat de MKOR, atunci când decideți să vă înscrieți în Panelul nostru.

Colectăm informații atunci când ați finalizat în mod voluntar oricare dintre sondajele la care vă invităm să participați (“Sondaj”, “Chestionar”). Informațiile colectate sunt informațiile de bază despre profilul dumneavoastră (numele, adresa de e-mail, sexul, vârsta, data nașterii, educația, ocupația, venituri și locația) pentru care vă dați acordul ca noi să le utilizăm, atunci când alegeți să vă înscrieți în Panelul MKOR (acest lucru are loc prin bifarea voluntară a răspunsului “Da” la întrebarea “Sunteți de acord să participați și la studii viitoare organizate de MKOR Consulting?”).

De asemenea, colectăm informații atunci când furnizați feedback, comentarii sau alte informații pe pagina de Facebook a MKOR Consulting (https://www.facebook.com/MKORConsulting/), pe siteul MKOR sau prin email.

3. Cum vom utiliza informațiile pe care le furnizați?

Vom utiliza informațiile pe care le furnizați pentru:

 • A ține o evidență a tuturor Paneliștilor.
 • A vă trimite invitații pentru a participa la sondaje care sunt relevante pentru dumneavoastră pe baza informațiilor pe care le-ați furnizat ca răspuns la Chestionarul în cadrul căruia ați acceptat să deveniți parte a Panelului MKOR.
 • A trimite mesaje către numărul dumneavoastră de mobil, pentru a primi invitații la sondajele publicate de MKOR.
 • A adăuga informații personale despre dumneavoastră la răspunsurile dumneavoastră la orice sondaje la care participați, cum ar fi locația geografică, categoriile ocupaționale etc. pentru analizarea răspunsurilor sondajului și producerea de rezultate de cercetare anonime și statistice.
 • A vă include la orice tragere la sorți la care sunteți eligibil(ă) să participați sau, în cazul în care sunteți invitat(ă) să faceți acest lucru, ați cerut să fiți înscris(ă).
 • Având consimțământul dumneavoastră explicit, atunci când se solicită într-un sondaj, pentru a-i transmite clientului care a solicitat sondajul răspunsurile dumneavoastră individuale la sondaj alături de informațiile dumneavoastră personale. Clientul va utiliza aceste informații exclusiv în scopurile de cercetare, așa cum se explică în sondaj. Clientul poate, de asemenea, să utilizeze aceste informații pentru a vă contacta cu invitația de a participa la cercetările ulterioare pe care le desfășoară, dar numai în cazul în care ați fost informat despre acest lucru și v-ați dat în mod explicit consimțământul ca informațiile dumneavoastră să fie folosite de către client în acest scop.
 • A crea profiluri statistice anonime ale membrilor Panelului pe baza informațiilor furnizate de Paneliști.
 • A crea profiluri de utilizatori pe care să le folosim atunci când lansăm campanii publicitare de colectare pentru noi paneliști și / sau colectare de respondenți la studiile pe care le derulăm.
 • A vă trimite prin e-mail buletine de știri, anunțuri și alte comunicări, conform Termenilor și condițiilor Panelului MKOR.

Ca parte a studiilor de cercetare publicitară online și a studiilor de utilizare a internetului pe care le efectuăm, este posibil, de asemenea:

 • Să vă trimitem invitații pentru a participa la cercetare pe smartphone prin mesaj text. Puteți renunța la această activitate de cercetare contactând echipa Panelului MKOR la emailul: panel@mkor.ro, cu titlul “Modificare opțiuni abonare”.

De asemenea, am putea transmite informațiile dumneavoastră sub-contractorilor noștri care ar putea derula o parte din activitate în numele nostru și sub controlul și responsabilitatea noastră. Unii dintre acești sub-contractori ar putea avea sediul în afara Spațiului Economic European; însă, aceștia trebuie să respecte aceleași cerințe de confidențialitate și acorduri de securitate ca și noi.

Nu vom folosi NICIODATĂ informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de cercetare, și așa cum este descris în această politică. NU vom încerca să vă vindem nimic sau să transmitem informațiile dumneavoastră în scopul activităților de marketing, exceptând legătura cu acest Panel. De asemenea, nu vom transmite informațiile dumneavoastră către terțe părți în scopuri de marketing sau publicitate.

4. Copii?

Pentru sondajele care vizează copiii, vom cere întotdeauna consimțământul prealabil al Paneliștilor noștri care sunt fie părinți, fie tutori legali, responsabili legal pentru copil, înainte de a invita copilul respectiv să participe la sondaj.

5. Modul în care împărtășim datele cu caracter personal

Vom dezvălui datele dvs. personale numai în scopurile și numai acelor terțe părți descrise mai jos – cu excepția cazului în care v-ați acordat consimțământul privind transferurile de date cu caracter personal către alte categorii de terți în altă parte, precum printr-un formular de consimțământ pentru Panel. MKOR va lua măsurile adecvate pentru a vă asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.

Furnizori externi de servicii

Dacă este necesar, vom solicita altor societăți și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini, contribuind la furnizarea de servicii în numele nostru în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Putem, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal agenților, contractanților sau partenerilor pentru găzduirea bazelor noastre de date și aplicațiilor noastre pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau să vă trimitem informațiile solicitate, sau call center-urilor, pentru a vă oferi servicii de suport sau a vă intervieva în cursul proiectelor asociate studiilor de piață. Vom împărtăși sau vom pune la dispoziție astfel de date furnizorilor externi de servicii doar în măsura în care este necesar acest lucru pentru scopul respectiv. Aceste date nu pot fi utilizate de aceștia în alte scopuri, în special în scopuri proprii sau scopuri ale părților terțe. Furnizorii de servicii externi ai MKOR sunt obligați contractual să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal.

Transferuri economice

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (în mod colectiv „transfer economic”), vom transfera date, inclusiv date cu caracter personal, la un nivel rezonabil și după cum este necesar pentru transferul economic și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie compatibil cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vom continua să asigurăm confidențialitatea oricăror date cu caracter personal și vom transmite utilizatorilor afectați o notificare în acest sens înainte ca datele personale să facă obiectul unei politici de confidențialitate diferite.

Organisme publice

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai organismelor publice, atunci când acest lucru este cerut de lege. MKOR va răspunde, de exemplu, solicitărilor din partea instanțelor, agențiilor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități în afara țării dvs. de reședință.

6. Cât timp vom păstra informațiile pe care le furnizați?

Vom păstra informațiile pe care le-ați furnizat când v-ați înscris în Panel nostru, împreună cu orice informații pe care le-ați furnizat ca răspuns la un chestionar de recrutare, cât timp rămâneți Panelist în Panel. Puteți părăsi Panelul oricând doriți.

Putem, de asemenea, să vă eliminăm din Panel dacă nu participați la niciun fel de sondaje, nu mai sunteți eligibili pentru a fi Panelist din orice alt motiv sau dacă Panelul este închis. Înainte de a elimina pe cineva din Panelul nostru, vom încerca să contactăm persoana pentru a o informa și pentru a-i oferi detalii despre cum să rămână Panelist, acolo unde este cazul. Cu toate acestea, în cazul în care considerăm că încălcați regulile și Termenii și condițiile MKOR, MKOR vă poate elimina din Panel fără nicio notificare, iar accesul dumneavoastră la viitoarele sondaje organizate sau publicate de MKOR va fi restricționat.

Când părăsiți Panelul, sunteți eliminat(ă) din Panel sau Panelul este închis, vom șterge toate datele dumneavoastră de contact, împreună cu orice alte informații care ar putea fi utilizate pentru a vă identifica, păstrând doar răspunsuri anonime la sondajele la care ați participat.

7. Cum asigurați securitatea informațiilor mele personale?

Ne angajăm cu seriozitate să păstrăm în siguranță informațiile dumneavoastră personale. Astfel, luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că informațiile dumneavoastră sunt protejate împotriva pierderii, furtului sau a utilizării necorespunzătoare. Aceste măsuri de precauție includ securitatea fizică adecvată a birourilor noastre, accesul controlat la sistemele informatice și utilizarea conexiunilor securizate și criptate la internet atunci când colectează informații personale. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat doar personalului, prestatorilor de servicii sau afiliaților MKOR care au nevoie să le cunoască pentru activitatea lor profesională sau care le solicită pentru a-și putea îndeplini sarcinile.

8. Drepturi legale GDPR

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Această prevedere se aplică tuturor activităților de prelucrare prevăzute în secțiunea. 3 din prezenta Politică de Confidențialitate. MKOR va respecta drepturile dvs. individuale și vă va răspunde solicitărilor în mod adecvat.

Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale, ce provin din legile în vigoare privind protecția datelor:

Dreptul de retragere a consimțământului: Acolo unde prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ, urmând procedurile descrise în formularul de consimțământ asociat. Asigurăm faptul că retragerea consimțământului este posibilă prin același mijloc prin care a fost acordat – ex. electronic. În calitate de membru al Panelului, rețineți că, prin retragerea consimțământului, în general încetați participarea la proiectul respectiv și nu veți mai fi eligibil pentru recompensele sau stimulentele pe care MKOR le poate oferi membrilor Panelului.

Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție. Acolo unde este cazul, oferim portaluri de internet de auto-service unde utilizatorii au posibilitatea de a examina și de a rectifica datele lor cu caracter personal.

Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă:

 • contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea;
 • prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dvs.

Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dvs. și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita.

Dreptul la transfer: La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dvs.

Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • aveți dreptul să ridicați obiecții cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să exercitați acest drept de a ridica obiecții cu privire la prelucrare;
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., dvs. vă retrageți consimțământul și nu mai există un temei legal pentru prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

  • pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Dreptul la obiecții: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.

Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în materie de confidențialitate, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea solicitării dumneavoastră.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. cu caracter personal datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. cu caracter personal pe baza informaților de identificare pe care le furnizați în solicitarea dvs. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta atunci când furnizați numele și adresa dvs. de e-mail sunt:
  • datele colectate prin cookie-urile browser-ului;
  • datele colectate de pe site-urile publice de socializare, dacă ați publicat un comentariu sub un nume care nu ne este cunoscut.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dvs. de a vă respecta drepturile legale descrise în prezenta secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs.

Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă putea exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistență în scris sau sub formă de text, de ex. prin transmiterea unui e-mail sau unei scrisori. De asemenea, puteți să vă adresați direct Responsabilului nostru cu Protecția Datelor. Pentru datele de contact, consultați finalul acestei Politici de Confidențialitate.

9. Cum vă puteți accesa și/sau corecta informațiile? Cum ne puteți contacta?

Aveți dreptul să solicitați o copie a tuturor informațiilor dumneavoastră aflate în posesia noastră. Dacă doriți o copie a unei părți sau a tuturor informațiilor dumneavoastră personale, adresați-vă Departamentului de protecție a datelor. Aceștia pot fi contactați prin

 • E-mail trimis la: protectia.datelor@mkor.ro cu „Date Panel MKOR” în subiect
 • Sau prin scrisoare catre MKOR la adresa postala str. Mărgelelor nr 2D, Bragadiru, Romania– in atentia responsabilului cu protectia datelor.

Vă rugăm să precizați adresa de e-mail utilizată pentru MKOR în e-mailul dumneavoastră.

Pentru mai multe informații despre Panelul nostru, calitatea de membru la Panel sau informații despre calitatea de membru la unul dintre panelurile noastre, contactați Echipa de asistență a Panelului. Aceștia pot fi contactați prin E-mail trimis la: panel@mkor.ro cu „Panel MKOR” în subiect.

Dacă aveți întrebări sau doriți informații suplimentare despre politica noastră de confidențialitate, conformitatea noastră cu legile de protecție a datelor sau informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră, adresați-vă Departamentului nostru de protecție a datelor. Aceștia pot fi contactați prin e-mail trimis la: protectia.datelor@mkor.ro cu „Date Panel MKOR” în subiect.

Vă rugăm să precizați adresa de e-mail utilizată pentru MKOR în e-mailul dumneavoastră.

11. Modificări la politica noastră de confidențialitate

Revizuim periodic politica de confidențialitate și publicăm actualizările pe această pagină web. De asemenea, vă vom informa cu privire la modificări prin intermediul email-ului. Politica noastră de confidenţialitate a fost actualizată ultima dată la 22/10/2018.