Termeni și condiții de participare la Panelul MKOR („Termeni și condiții”)

Pentru a deveni membru al Panelului MKOR („Panelul”), trebuie să aveți reședința în România și vârsta de cel puțin 16 ani. Le oferim membrilor noștri posibilitatea de a participa astăzi la testarea și evaluarea serviciilor și produselor viitoare. Vocea dumneavoastră este reprezentativă pentru mii de persoane!

MKOR este o societate înființată și înregistrată în conformitate cu legislația din România, având numărul de înregistrare 38569292 și sediul social în oraș Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 2D, județul Ilfov, România.

1. Reguli pentru participanții la sondajele derulate de MKOR

Sondajele MKOR utilizează acest panel compus din respondenți care răspund la chestionare pe Internet accesând link-urile trimise de MKOR membrilor Panelului („Panelist”/„Dumneavoastră”) prin e-mail, SMS sau telefonic.

2. Alăturarea la Panel

Oricine poate solicita calitatea de membru al Panelului. Ne rezervăm însă dreptul exclusiv de a refuza calitatea de membru, fără a fi necesar să ne justificăm decizia. În cazul în care nu se încheie cu succes procedura de înregistrare, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale.

Alăturarea la panel are loc prin bifarea voluntară a răspunsului “Da” la întrebarea “Sunteți de acord să participați și la studii viitoare organizate de MKOR Consulting?”. Această întrebare vă va fi adresată de fiecare dată când participați la un nou sondaj.

Calitatea de membru nu este disponibilă pentru angajații MKOR sau pentru rudele apropiate ale acestora. Calitatea de membru este limitată la un membru per gospodărie.

3. Utilizarea informațiilor dumneavoastră personale

Informațiile pe care ni le furnizați vor fi tratate cu strictă confidențialitate și în conformitate cu toate legile, reglementările și regulile aplicabile, inclusiv cele referitoare la confidențialitate și date cu caracter personal, incluzând Legea privind protecția datelor și Regulamentele privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (Directiva EC), cu modificările ulterioare.

În sensul acestui angajament, promitem că:

  • Nu vom încerca să vă vindem nimic sau să transmitem informațiile dumneavoastră personale terțelor părți în scopul activităților de marketing sau vânzări, exceptând legătura cu acest Panel.
  • Răspunsurile dumneavoastră individuale la sondaje vor rămâne confidențiale și vor fi utilizate doar în asociere cu alte răspunsuri confidențiale, cu excepția cazului în care vă dați acordul în mod explicit ca răspunsurile dumneavoastră la un anumit sondaj să fie transmise unui client, împreună cu informațiile dumneavoastră personale.
  • Refuzul de a răspunde la o anumită întrebare nu va avea consecințe asupra calității dumneavoastră de membru.
  • Puteți solicita în orice moment excluderea din Panel.
  • Aveți dreptul să solicitați oricând corectarea sau ștergerea informațiilor dumneavoastră personale și a informațiilor pe care le furnizați despre gospodăria dumneavoastră.
  • Aveți dreptul să solicitați oricând o copie a informațiilor dumneavoastră personale aflate în posesia noastră.

În unele cazuri, în ceea ce privește studiul nostru de cercetare, vă putem solicita să furnizați anumite date cu caracter personal sensibile, de exemplu să dezvăluiți originea rasială sau etnică, opiniile politice, apartenența religioasă sau ideile filosofice, calitatea de membru al sindicatelor sau date privind sănătatea sau viața sexuală. Nu sunteți obligat(ă) să răspundeți la aceste întrebări, iar astfel de întrebări vor include întotdeauna o opțiune „prefer să nu răspund”. Răspunsurile la aceste întrebări vor rămâne confidențiale exceptând cazul în care vă exprimați în mod explicit și liber consimțământul ca răspunsurile dumneavoastră la aceste întrebări, alături de informațiile dumneavoastră personale, să fie transmise clienților din domeniul cercetării pentru o analiză mai amănunțită.

Pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm informațiile dumneavoastră personale, consultați politica noastră de confidențialitate pentru participanții la panel

4. Politica referitoare la e-mail

Deoarece v-ați înregistrat voluntar în Panel și ați confirmat adresa de e-mail și numărul de telefon la înregistrare, nu trebuie să marcați e-mailuri sau alte comunicări primite de la MKOR ca spam sau comunicare nesolicitată și ați putea fi responsabil(ă) pentru orice prejudiciu cauzat MKOR.

Setările de securitate ale căsuței poștale ar putea trimite în bulk/spam/coșul de gunoi sau într-un folder similar invitațiile de participare la sondaj transmise de noi. Pentru a evita această situație, vă rugăm să adăugați adresa panel@mkor.ro în agenda dumneavoastră de contacte.

5. Înregistrarea informațiilor din istoric

Pentru analizele statistice pe care MKOR le furnizează clienților săi, MKOR are nevoie de anumite informații demografice și personale despre dumneavoastră, incluzând informații confidențiale, cum ar fi, de ex. venitul dumneavoastră.

Transmiterea acestor informații personale către MKOR este o condiție pentru participarea la Panel; în caz contrar, nu am putea stabili dacă participarea dumneavoastră la orice sondaj îndeplinește criteriile sondajului respectiv. Prin prezentul, sunteți de acord ca MKOR să vă înregistreze datele în baza de date a Panelului. De asemenea, am putea solicita anumite informații despre alți membri ai gospodăriei dumneavoastră. Vă rugăm să vă asigurați că aveți consimțământul celorlalți membri ai gospodăriei în acest sens, deoarece sunteți responsabil de aceasta.

Datele personale furnizate despre dumneavoastră sau despre alți membri ai gospodăriei dumneavoastră atunci când participați la un sondaj sunt transformate în date anonime care vor fi utilizate în scopuri statistice numai de către MKOR sau clienții săi, cu excepția cazului în care vă dați consimțământul explicit pentru a acționa altfel.

Pe durata procesului de înregistrare și a participării la sondajele noastre de cercetare, sunteți de acord să furnizați numai informații adevărate, exacte și complete și sunteți de acord să actualizați informațiile legate de contul Panelului pentru a vă asigura că acestea sunt actualizate și exacte.

6. Cum funcționează Panelul?

Toți Paneliștii vor primi din partea MKOR invitații la sondaj pe e-mail, SMS sau telefonic, cu link-uri care trimit la sondaje. Paneliștii nu au obligația să răspundă la sondaje. Se va răspunde o singură dată la fiecare sondaj.

Dacă decideți că nu sunteți interesat de participarea la un anumit sondaj, puteți face clic pe link-ul „no reminders” (anulare memento) corespunzător sondajului, din partea de jos a e-mailului de invitație. Astfel, nu veți mai primi mementouri pentru sondajul respectiv, dar veți primi în continuare invitații la sondaje.

Vă rugăm să nu marcați e-mailurile din partea MKOR ca spam, așa cum am arătat în secțiunea anterioară 4. MKOR este obligată să trimită sondaje tuturor Paneliștilor pentru fiecare sondaj nou; de asemenea, MKOR nu poate garanta un număr minim sau maxim de sondaje anuale.

MKOR a luat măsuri de securitate ridicată privind datele. Totuși, dacă sunt detectați viruși în e-mailurile trimise către dumneavoastră, MKOR nu răspunde pentru consecințele asociate unor astfel de situații și, prin urmare, nu se pot solicita despăgubiri din partea MKOR.

În momentul în care la un sondaj a răspuns numărul de Paneliști necesar, MKOR sau clienții săi au dreptul de a încheia sondajul și de a nu mai strânge răspunsuri.

7. Păstrarea răspunsurilor la sondaje

Pe lângă informațiile dumneavoastră de contact, MKOR va aduna, de asemenea, ca parte a răspunsurilor pe care le transmiteți MKOR la înregistrare și în orice sondaj, alte date personale, cum ar fi sexul, vârsta, data nașterii, educația, ocupația, venituri, locația etc.

Prin prezentul, sunteți de acord ca MKOR să stocheze și să utilizeze aceste date pentru analize statistice și pentru selecția viitoare în vederea participării la sondaje.

Răspunsurile pe care le oferiți vor fi pseudonimizate de către MKOR din motive de securitate și vor fi partajate cu clienții doar în format anonimizat, exceptând cazul în care v-ați dat acordul explicit pentru a fi identificat(ă).

8. Confidențialitatea copiilor

Pentru sondajele care vizează copiii, vom cere întotdeauna consimțământul prealabil al Paneliștilor noștri care sunt fie părinți, fie tutori legali, responsabili legal pentru copil, înainte de a invita copilul respectiv să participe la sondaj.

9. Recompensarea pentru completarea sondajelor on-line

De fiecare dată când răspundeți la un sondaj înainte de termenul-limită și doar dacă optați expres, veți fi înscris pentru a participa la o tombolă. Tipul și valoarea recompensei sau a tombolei cu premii poate varia în funcție de dificultatea, durata sondajului sau alte elemente similare.

Calitatea dumneavoastră de membru al Panelului MKOR nu depinde de înscrierea dumneavoastră la tombolele organizate pentru fiecare sondaj în parte.

10. Transmiterea datelor înregistrate

În anumite cazuri foarte specifice, cum ar fi după ce sunteți de acord să participați la un test de produs sau atunci când autorizați livrarea recompenselor, MKOR vă va transmite informațiile personale sau răspunsurile la sondaj către un alt institut de cercetare de piață, client final sau furnizor, după caz.

Mai mult, în anumite cazuri și având consimțământul dumneavoastră explicit, MKOR vă poate transmite informațiile personale și răspunsurile la sondaj către un alt institut de cercetare de piață, care este partenerul de afaceri al MKOR, în următorul scop: trimiterea unei invitații la sondaj prin e-mail sau prin telefon cu link-uri care trimit la sondaje sau folosirea informațiilor dumneavoastră personale pentru oferirea de premii/cadouri sau pentru tombolele de premii (dacă este cazul) legate de participarea la aceste sondaje de cercetare a pieței. Cu toate acestea, o astfel de terță parte va fi obligată să respecte condiția ca datele să poată fi utilizate numai în scopuri statistice, de cercetare și/sau oferirea de premii/cadouri/organizarea de tombole cu premii și sunt obligate să nu transmită sau să dezvăluie date cum ar fi numele, adresa poștală sau alte informații personale care ar putea servi pentru a vă identifica.

Având consimțământul dumneavoastră explicit, atunci când se solicită într-un sondaj, îi putem transmite clientului care a solicitat sondajul răspunsurile dumneavoastră individuale la sondaj alături de informațiile dumneavoastră personale. Clientul va utiliza aceste informații exclusiv în scopurile explicate la solicitarea consimțământului dumneavoastră explicit.

De asemenea, am putea transmite informațiile dumneavoastră sub-contractorilor noștri care ar putea derula o parte din activitate în numele nostru și sub controlul și responsabilitatea noastră. Unii dintre acești sub-contractori ar putea avea sediul în afara Spațiului Economic European; în acest caz, aceștia trebuie să respecte aceleași cerințe de confidențialitate și acorduri de securitate ca și noi.

În cazul în care ați devenit membru al Panelului prin intermediul unui furnizor terț, acest furnizor poate fi informat că ați devenit membru al Panelului și puteți avea acces la informațiile pe care le-ați furnizat în timpul procesului de înregistrare.

11. Notificare privind confidențialitatea și limitarea răspunderii

În calitate de participant la studiul de cercetare, vi se poate solicita să evaluați concepte, produse și ambalaje noi, aflate încă în stadii timpurii de dezvoltare. Ați putea veni în contact cu, ați putea avea permisiunea de a vedea, de a folosi sau de a avea acces la anumite informații sau materiale non-publice, confidențiale, de proprietate sau secrete comerciale care sunt proprietatea unică și exclusivă a clientului nostru relevant, inclusiv, fără a se limita la informații cu privire la produsele clientului (colectiv, „Informații confidențiale”). Nu trebuie să copiați, să tipăriți, să stocați, să transmiteți sau să dezvăluiți nimănui, prin orice mijloace, Informațiile confidențiale la care aveți acces și nu trebuie să utilizați informațiile confidențiale în alte scopuri decât scopul pentru care v-au fost dezvăluite.

MKOR deține și păstrează proprietatea exclusivă asupra mărcilor comerciale, a siglelor, a drepturilor de autor, a oricărui conținut al site-ului său web și asupra altor drepturi de proprietate intelectuală („PI MKOR”). Nu trebuie să utilizați sau să reproduceți niciuna dintre PI-urile MKOR fără consimțământul scris prealabil al MKOR. Nicio informație din acești Termeni și condiții nu va fi interpretată ca acordând vreo licență, drept, titlu sau interes în orice PI al MKOR sau orice brevet, marcă comercială, drept de autor, know-how sau similar, deținute sau controlate de MKOR în prezent sau pe viitor.

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să protejați MKOR și fiecare dintre funcționarii, partenerii, clienții, managerii, angajații, agenții și avocații săi de și împotriva oricăror răspunderi, reclamații, acțiuni, procese, proceduri, judecată, amenzi, daune, costuri, pierderi și cheltuieli (inclusiv taxele legale rezonabile, costurile de judecată și/sau costurile de negociere) rezultate din sau legate de: (i) apartenența dumneavoastră la Panel, (ii) participarea dumneavoastră la sondajele de cercetare efectuate de MKOR, (iii) orice reclamații ale terților sau (iv) orice încălcare de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții.

Orice acțiune ilegală sau înșelătoare cauzată de dumneavoastră pe durata apartenenței dumneavoastră la Panel și a participării dumneavoastră la sondajele de cercetare efectuate de MKOR, care pot fi considerate o încălcare a dreptului penal și/sau civil, îi permite MKOR să apeleze la toate căile de atac în acest sens, în limita permisă de lege. MKOR nu oferă niciun fel de garanții, exprimate și implicite, legate de calitatea de membru al Panelului și de participarea dumneavoastră la sondajele de cercetare realizate de MKOR și MKOR nu va avea nicio răspundere (inclusiv, dar fără a se limita la răspunderea pentru daune indirecte, speciale, incidentale sau consecutive) față de dumneavoastră sau orice terță parte, pentru calitatea de membru al Panelului și pentru participarea dumneavoastră la sondajele de cercetare efectuate de MKOR.

Veți elibera și scuti pentru totdeauna MKOR, clientul MKOR, fiecare dintre funcționarii, directorii, acționarii, angajații și agenții acestora de toate reclamațiile, procesele, cauzele de acțiune, cererile, pierderile, obligațiile, judecățile, despăgubirile, costurile și cheltuielile de orice fel (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților) („pierderi”) care rezultă direct sau indirect din orice prejudiciu, deces, daune materiale sau alte daune suferite sau presupus suferite de dumneavoastră, rezultate din distribuția, vânzarea, consumul sau utilizarea sau contactul cu un produs în legătură cu orice testare de produs și cercetare de evaluare. Acest lucru nu se aplică în cazul Pierderilor care pot fi cauzate de neglijența gravă a clientului sau MKOR sau de orice răspundere a acestora în conformitate cu legislația aplicabilă privind răspunderea pentru produse sau protecția consumatorilor.

12. Condiții de participare

MKOR își rezervă dreptul de a modifica oricând acești „Termeni și condiții”. Vă vom informa cu privire la actualizări prin intermediul secțiunii de noutăți de pe site-ul web al membrilor Panelului.

Din când în când, vă putem contacta prin e-mail sau telefon în scopuri de administrare a contului, pentru verificarea participării la sondaje, precum și cu buletine informative prin poștă electronică sau anunțuri speciale care conțin informații cheie legate de activitatea dumneavoastră de membru al Panelului și de actualizările cheie ale Panelului („Actualizări ale membrilor”).

De asemenea, vă putem trimite o comunicare prin e-mail cu privire la (i) activitățile Panelului, recompensele pentru care ați putea fi eligibil prin participarea la sondajele noastre, (ii) noi campanii de implicare a Panelului pe care le derulăm în legătură cu recompensele și/sau răscumpărarea (noi) (denumit colectiv „actualizări de angajament”). Primirea oricăreia dintre aceste actualizări de angajament este opțională și puteți să renunțați separat la actualizările de angajament în orice moment utilizând linkul de dezabonare furnizat în e-mailurile respective.

13. Retragerea din Panel

Acești Termeni și condiții sunt valabili în prezent, cu o perioadă de notificare de zece (10) zile lucrătoare, aplicabilă ambelor părți. Puteți solicita oricând să părăsiți Panelul și să nu mai primiți e-mailuri sau mesaje pe telefon din partea MKOR; notificarea de a părăsi Panelul va fi trimisă pe e-mail la panel@mkor.ro.

De asemenea, puteți opta pentru eliminarea din Panel bifând voluntar răspunsul “Nu” la întrebarea “Sunteți de acord să participați și la studii viitoare organizate de MKOR Consulting?”.

După oricare dintre acțiunile descrise mai sus, datele dumneavoastră de identificare vor fi șterse din Panelul MKOR, inclusiv din toate înregistrările sondajelor la care ați luat parte, răspunsurile dumneavoastră rămânând complet anonime.

MKOR își rezervă dreptul de a șterge Paneliștii inactivi din Panel. Aceasta înseamnă retragerea unui Panelist din Panel dacă Panelistul nu răspunde la niciun sondaj timp de mai mult de douăsprezece (12) luni. Rețineți că dacă, din orice motiv, nu puteți să răspundeți la sondaje o perioadă mai lungă, ne puteți informa pe e-mail panel@mkor.ro, pentru a evita să fiți șters din Panel.

14. Jurisdicție

Acești Termeni și condiții sunt guvernați de legea din România și jurisdicția tribunalelor din România.